Tư vấn hợp đồng kinh tế

No1-png-24022011040922-U9

Tư vấn hợp đồng Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư Nội dung ...

luat-bac-viet-tang-khach-400-ngan-dong

Thành lập công ty – tặng 200.000 đồng cho khách

Thời gian áp dụng khuyến mãi: kể từ ngày 26/9 đến ngày 26/10/2012 Dịch vụ thành lập các loại hình công ty: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Nhân ...
12

Nhà đầu tư được thực hiện các hình thức đầu tư gián tiếp nào ?

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Nhà đầu tư được thực hiện các hình thức đầu tư gián tiếp nào ? Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái ...
12

Nhà đầu tư được phép góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại được quy định như thế nào

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) -  Nhà đầu tư được phép góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại được quy định như thế nào ? 1. Nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại ...
12

Luật đầu tư quy định như thế nào về đầu tư theo hợp đồng.

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) -  Luật đầu tư quy định như thế nào về đầu tư theo hợp đồng. 1. Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các ...
12

Nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế nào ?

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) -  Nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế nào ? Nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế dưới đây: a) Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo ...
12

luật đầu tư – Nhà đầu tư được thực hiện các hình thức đầu tư trực tiếp nào ?

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Nhà đầu tư được thực hiện các hình thức đầu tư trực tiếp nào ? 1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 2. ...
images

Luật đầu tư – Nhà đầu tư sẽ như thế nào trong trường hợp Nhà nước thay đổi pháp luật, chính sách

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Nhà đầu tư sẽ như thế nào trong trường hợp Nhà nước thay đổi pháp luật, chính sách ? 1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn ...
index

Nhà đầu tư nước ngoài được Chuyển vốn, tài sản nào ra nước ngoài và điều kiện là gì ?

( THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) - Nhà đầu tư nước ngoài được Chuyển vốn, tài sản nào ra nước ngoài và điều kiện là gì  ? 1. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu ...