Các nội dung được ưu đãi đầu tư theo nghị định 108 và luật đầu tư

19/10/2009 // No Comment // Categories: Luật đầu tư // Tags: .

Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm như thế nào? Các nội dung được ưu đãi đầu tư theo nghị định 108 và luật đầu tư mời bạn đọc tham khảo: 

1. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị đinh 108

2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị đinh 108

3. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị đinh 108

(Biên tập bởi phòng Doanh nghiệp của công ty Bắc Việt Luật – www.bacvietluat.vn – 04.22155966 – 04.22397686)

" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

------------------------

LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Dũng) Email: dichvu@bacvietluat.vn -
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:

Tags:

Leave a comment